Rozwiń szczegóły

Administratorem danych osobowych jest VB Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław (dalej zwaną również: „IGL S.A.”). Dane zbierane są w celach marketingowych administratora danych osobowych oraz Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania zgody oraz przez okres występowania prawnie uzasadnionego celu administratora lub ciążącego na nim prawnego obowiązku ich przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do takiego dostępu na podstawie obowiązujących przepisów np. organy ścigania. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: IOD@vbl.pl lub korespondencyjnie na adres VBL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


WYBIERZ FAKTORING

DLA TWOJEJ FIRMY

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 66 i n.k.c. Zawarcie umowy dotyczącej finansowania i jej warunki uzależnione są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji.

Administratorem danych osobowych jest VB Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław (dalej zwaną również: „IGL S.A.”). Dane zbierane są w celach marketingowych administratora danych osobowych oraz Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania zgody oraz przez okres występowania prawnie uzasadnionego celu administratora lub ciążącego na nim prawnego obowiązku ich przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do takiego dostępu na podstawie obowiązujących przepisów np. organy ścigania. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: IOD@vbl.pl lub korespondencyjnie na adres VBL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


Rozwiń szczegóły

WYBIERZ FAKTORING

DLA TWOJEJ FIRMY

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 66 i n.k.c. Zawarcie umowy dotyczącej finansowania i jej warunki uzależnione są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji.